Opning 15.mai / Opening 15th of May

(for English text – scroll down)

Det er gått over 3 veker sidan utstillingsopninga 15.mai. God respons er oppsummeringa så langt! Ord som ”gripande” og ”sterkt” går igjen når folk skal beskriva opplevinga. Fleire kjem ut av rommet og leitar etter ord for å beskrive musikk- og videoinstallasjonen. ”Eg må ha litt tid. No vil eg berre vera stille.”, seier nokre. Det som er særleg godt å høyre er når folk har fått større forståelse og respekt for kronisk sjuke, og at folk kjente det gav rom for deira eigne erfaringar.

Her kjem nokre bilder av opninga – det vart ei fin oppleving.

(Foto: Øystein Dypedal, NLA Høgskolen)

Three week has gone since the opening the 15th of May. Good response so far! Words as «touching» and «strong» are words that people use to describe the experience. Some exit the room searching for words to describe the music and video installation. «I need some more time. I just want to be silent now,» some says. For us, it is special to hear when people say this gives them more understanding and respect for people with chronicle illnesses, and that the installation gave room for their own experiences.

Here are som pictures from the opening.

(Photos: Øystein Dypedal, NLA University College)

I Himmelsynet-8

Offisiell opning ved styreleder for Bymuseet i Bergen Janicke Runshaug Foss. Formidlingsleiar ved Bymuseet i Bergen, Sigurd Sandmo (til høgre) / Official opening by head of board at Bergen City Museum in Bergen Janicke Runshaug Foss. Sigurd Sandmo, Head Curator at Bergen City Museum, standing to the right.

I Himmelsynet-15

Opningsord av Ruth Mjanger / Opening speach by Ruth Mjanger

I Himmelsynet-21

Takk til medarbeidere – f.v. Torkell Bernsen, Odd Torleiv Furnes, Ruth Mjanger og Sverre Stokke / Thanks to the fellow workers -from the left:Torkell Bernsen, Odd Torleiv Furnes, Ruth Mjanger og Sverre Stokke

I Himmelsynet-26

Vigdis Berland Øystese les sin eigen tekst i katalogen «Ver hjå meg» / Vigdis Berland Øystese is reading her own text «Be With Me»

I Himmelsynet-32

Eit lydhøyrt publikum / An interested audience

I Himmelsynet-38

Ruth Mjanger i samtale med journalisten frå avisa Nordhordland. / Ruth Mjanger is inteviewed by the local news paper Nordhordland

I Himmelsynet-40

Katalogen med reflekterande tekstar rundt tema vert delt ut. Sigurd Sandmo, Anna Dalaker og Vigdis Berland Øystese har bidrege med tekstar i tillegg til Ruth Mjanger sine eigne. / The catalouge with reflective text gets handled out.Sigurd Sandmo, Anna Dalaker and Vigdis Berland Øystese  have contributed, as well as Ruth Mjanger.

I Himmelsynet-44

Camilla Steinmoen og Sverre Stokke ordner opp med serveringa / Camilla Steinmoen and Sverre Stokke fix food and drinks

I Himmelsynet-47

I Himmelsynet-54

Ruth Mjanger samen med Liv Andrea Mosdøl, som har vore rettleiar våren 2013 / Ruth Mjanger together with Liv Andrea Mosdøl, who has spring 2013 been an advisor in the project.

I Himmelsynet-75

Musikk- og videoinstallasjonen «I himmelsynet» står i Lillesalen på Lepramuseet. / The music- and video installation «In Sight of Heaven» is exhibited in the Small Hall at the Leprosy museum

I Himmelsynet-58

Inne i prismet / Inside the prism

BLOGG: Dersom du vil sjå meir frå opninga, gå inn på bloggen til venninna mi Camilla Steinmoen som var med å hjelpte til opningsdagen / If you are interessted in more photos from the opening, please take a look at my friends blogg (only in Norwegian)

http://www.jordijenta.com/i-himmelsynet/

Reklame
This entry was published on juni 9, 2013 at 23:02 and is filed under Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s

%d bloggarar likar dette: